Aisha a Aggy Weimaraner

Ahoj...vítáme Tě na našich holčičích stránkách :-)

Standard plemene a historie VO

FCI - Standard č. 99 / 13. 02. 2002 / D

Výmarský ohař

 

ZEMĚ PŮVODU: Německo.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

STANDARDU: 27. 02. 1990.

POUŽITÍ: všestranný lovecky upotřebitelný pes (ohař).

KLASIFIKACE FCI: Skupina 7 Ohaři.

Sekce 1,1 Kontinentální ohaři,

Typ »braka«.

S pracovní zkouškou.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: O vzniku výmarských ohařů

panují četné teorie. Jisté je jen to, že výmarští ohaři, kteří tehdy ještě

vedli hodně krve takzvaných vodicích psů, byli chováni již v první

třetině 19. století na výmarském dvoře.

V polovině století (tedy před počátkem čistokrevného chovu) spočíval

chov psů téměř výhradně v rukou myslivců z povolání a lesníků ve

středním Německu – především v okolí Výmaru a v Duryňsku, kteří

chovali psi většinou jen na základě jejich výkonnosti. Když dny

takzvaných vodicích psů skončily, křížili tito myslivci a lesníci své

psy také s křepeláky a chovali dále tyto křížence. Zhruba od roku

1890 bylo toto plemeno chováno plánovitě a vedeno v plemenné

knize. Vedle krátkosrstého výmarského ohaře se již před přelomem

století začala vyskytovat také dlouhosrstá varieta, i když zpočátku jen

ojediněle. Výmarský ohař byl od počátku vedení v plemenné knize

chován čistokrevně, tedy v podstatě bez vkřižování jiných plemen,

především pointerů. Díky tomu je výmarský ohař pravděpodobně

nejstarším německým plemenem ohařů, které se chová již zhruba 100

let čistokrevně.

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký až velký lovecky upotřebitelný

pes. Účelný pracovní typ, krásného vzhledu, šlachovitý, se silným

osvalením. Samčí popřípadě samičí typ musí být výrazně odlišeny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Délka trupu ke kohoutkové výšce zhruba 12 : 11.

Délkové proporce hlavy: délka tlamy od špičky čenichu až

k počátku čela poněkud přesahuje délku mozkovny od počátku čela

k týlnímu hrbolu.

Hrudní končetiny: vzdálenost loktů od středu nadprstí a od loktů od

kohoutku je přibližně stejná.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Všestranný, lehce

ovladatelný, povahově pevný a náruživý lovecky upotřebitelný pes se

systematickým a vytrvalým hledáním, nikoliv však nadměrného

temperamentu. Nos pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a dravou

zvěř; také ostražitý, ale nikdy agresivní. Spolehlivý ve vystavování

a v práci ve vodě. Pozoruhodný sklon k práci po ráně.

HLAVA:

MOZKOVNA:

Lebka: V harmonickém poměru k výšce a lebce obličejové části

hlavy. u psů širší než u fen, ale u obou je šíře mozkovny mezi ušima

v dobrém poměru k celkové délce hlavy. Uprostřed čela prohlubeň.

Týlní hrbol lehce až mírně vystupující. Za očima dobře patrný

jařmový oblouk.

Stop: odsazení čela mimořádně malé.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

Nosní houba: velká, přesahující přes dolní čelist. Tmavě masově

zbarvená, směrem dozadu pozvolna přecházející v šedou.

Tlama: dlouhá a zejména u psů silná, z profilu působí téměř hranatě.

Hlava v oblasti špičáků a trháků přibližně stejné šířky. Hřbet nosu

rovný, často poněkud klenutý, nikdy nesmí být prohnutý směrem dolů.

Pysky: mírně převislé; okraje pysků stejně jako patro masově

zbarvené. Malý koutek.

Čelisti / zuby: Čelisti silné. Chrup úplný, pravidelný a silný. Řezáky

se navzájem dotýkají (nůžkový skus).

Líce: svalnaté a zřetelně vyznačené. »Suchá hlava«.

Oči: Jantarově zbarvené, tmavé až světlé, inteligentního výrazu. Ve

štěněčím věku blankytně modré. Kulaté, nepatrně šikmo uložené.

Oční víčka dobře přiléhající.

Visící uši: široké a poměrně dlouhé, dosahující zhruba ke koutku

tlamy. Vysoko nasazené, v nasazení úzké, na konci špičatě zaoblené.

V pozornosti lehce dopředu natočené, se záhybem.

KRK: Ušlechtile působící a nesený, horní linie klenutá. Svalnatý,

téměř kulatý, ne příliš krátký, suchý. K plecím se rozšiřuje a ladně

přechází do hřbetní a hrudní linie.

TRUP:

Horní linie z profilu: Od klenuté linie krku přes dobře vyjádřený

kohoutek přechází horní linie harmonicky v relativně dlouhý, pevný

hřbet.

Kohoutek: dobře vyjádřen.

Hřbet: pevný a svalnatý, bez pronesení. Vzadu není přestavěn.

Poněkud delší hřbet není vadou, protože jde o charakteristický znak

plemene.

Záď: pánev dlouhá a přiměřeně šikmo postavená.

Hruď: silná, ale ne přehnaně široká; s dostatečnou hloubkou –

dosahuje téměř až k lokti – a s dostatečnou délkou. Hrudník dobrého

klenutí, aniž by působil sudovitým dojmem, s dlouhými žebry,

předhrudí dobře vyjádřené.

Dolní linie z profilu a břicho: Lehce stoupající, břicho ale není

vtažené.

OCAS: Nasazení ocasu poněkud níž pod linií hřbetu než u jiných

srovnatelných plemen. Ocas silný a dobře osrstěný. V klidu volně visí;

při vzbuzené pozornosti psa a při práci nesen vodorovně, nebo také

výš.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Běhy »vysoké«, šlachovité, rovné a rovnoběžné; nejsou

postaveny široce.

Plece: Dlouhé a šikmé. Dobře přiléhající. Silně osvalené. Dobré

zaúhlení lopatky v ramenním kloubu.

Nadloktí: šikmo postavené, dostatečně dlouhé a silné.

Loket: volný a rovnoběžně uložený. Není vytočen ven ani vtočen

dovnitř.

Předloktí: dlouhé, rovně postavené.

Zápěstí: silné, pevné.

Přední nadprstí: šlachovité, lehce šikmo postavené.

Tlapy hrudních končetin: Silné. Postavené rovně ke středu těla. Prsty

těsně sevřené a dobře klenuté. Delší prostřední prsty jsou typickým

znakem plemene, a proto nejsou vadou. Drápy světle až tmavě šedé.

Polštářky tlap dobře pigmentované, tvrdé a odolné.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Běhy »vysoké«, šlachovité respektive dobře osvalené.

Rovnoběžně postavené, nejsou vytočeny ven ani vtočeny dovnitř.

Stehna: dostatečně dlouhá, silná a dobře osvalená.

Kolenní klouby: silné a pevné.

Lýtka: dlouhá, šlachy výrazně vystupující.

Hlezno: silné a pevné.

Nárt: šlachovitý, téměř kolmo postavený.

Tlapy pánevních končetin: silné, kompaktní a bez paspárků. Jinak

jako tlapy hrudních končetin.

CHODY: Průběh všech chodů prostorný a plynulý. Pánevní a hrudní

končetiny rovnoběžně se pohybující. Cval je dlouhý a plochý. V klusu

zůstává hřbet rovný. Mimochod je nežádoucí.

KŮŽE: Silná. Dobře přiléhající, ale nepřiléhá příliš těsně.

OSRSTĚNÍ

SRST:

Krátká srst: Krátká (ale delší a hustší než u většiny srovnatelných

plemen), silná, velmi hustá a hladce přiléhající krycí srst. Bez

podsady nebo jen s malým množstvím podsady.

Dlouhosrstá varieta: Měkká, dlouhá krycí srst s podsadou nebo bez

ní. Hladká nebo lehce zvlněná. Srst v nasazení uší lehce

přepadající. Na špičkách visících uší je přípustná sametová srst.

Délka srsti po stranách 3 – 5 cm, na spodní straně krku, na

předhrudí a na břiše většinou trochu delší. Dobré praporce a

kalhoty, avšak směrem dolů kratší. Ocas s dobrou vlajkou. Prostor

mezi prsty osrstěný. Osrstění hlavy méně dlouhé. Osrstění podobné

patrové srsti se středně dlouhou a dobře přiléhající krycí srstí,

hustou podsadou a středně vyvinutými praporci a kalhotami se

někdy vyskytuje u psů se smíšenými geny.

BARVA: Stříbrná, srnčí hněď nebo myší šedá a přechody mezi těmito

barevnými tóny. Hlava a uši většinou trochu světlejší. Bílé odznaky

jsou přípustné jen v malém rozsahu na hrudi a na prstech. V některých

případech je na středu hřbetu více nebo méně dobře vyjádřený tmavý

»úhoří pruh«. Psi s vysloveně červenožlutým »pálením« mohou

obdržet nanejvýš známku »dobrý«. Hnědé pálení je těžká vada.

VELIKOST A HMOTNOST :

Kohoutková výška: Psi: 59 až 70 cm (ideální míry: 62 - 67

cm),

Feny: 57 až 65 cm (ideální míry: 59 - 63 cm).

Hmotnost: Psi: cca 30 až 40 kg

Feny: cca 25 až 35 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí

považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru

s odchylkou.

TĚŽKÉ VADY:

Výrazné odchylky typu. Netypický pohlavní výraz.

Hrubé odchylky velikosti a proporcí.

Lebka obličejové části hlavy: hrubé odchylky – například příliš

silně vyvinuté pysky nebo špičatá tlama.

Čelisti a zuby: chybění více než dvou PM1 nebo M3.

Oči: lehké, především lehké a jednostranné vady očních víček.

Visící uši: vysloveně krátké nebo dlouhé, nestočené.

Volná kůže na krku (lalok). Hrubé odchylky ve formě a osvalení.

Hřbet: výrazně propadlý nebo kapří hřbet. Přestavěnost.

Hruď, břicho: sudovitý hrudník, nedostatečná hloubka nebo délka

hrudníku. Vtažené břicho.

Hrubé anomálie postoje – například chybné zaúhlení, ven vytočené

lokty, otevřené tlapy.

Silně sudovitý postoj nebo kravský postoj.

Špatný pohyb v jednotlivých druzích chodů, také nedostatečně

vpřed dosahující tlapy nebo chybějící posuv zezadu, mimochod.

Hrubé nedostatky – například příliš jemná nebo příliš hrubá kůže.

Přechody mezi variantami srsti stanovenými standardem.

Chybějící osrstění břicha a uší (kožené uši). Rozšířená zvlněná srst

u krátkosrsté variety. Vysloveně kudrnaté nebo nedostatečné

osrstění u dlouhosrsté variety.

Odchylky od odstínů šedé – například nažloutlá nebo nahnědlá.

Hnědé pálení.

Silné odchylky velikosti nebo hmotnosti (například více než 2 cm

kohoutkové výšky).

Ostatní hrubé nedostatky.

Lehké nedostatky povahy.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

Absolutně netypičtí jedinci, především těžkopádní nebo slabí.

Absolutně chybné proporce.

Absolutně netypická mozkovna například podobná buldokovi.

Lebka obličejové části hlavy: absolutně netypická například

v důsledku proláklého hřbetu nosu.

Čelisti a zuby: předkus, podkus, chybění dalších zubů.

Oči: entropium, ektropium.

Visící uši: absolutně netypické, například odstávající.

Vysloveně silný lalok.

Hřbet: silně propadlý nebo kapří hřbet. Silná přestavěnost.

Hruď, břicho: hrudník vysloveně sudovitý nebo znetvořený.

Běhy rachitické nebo znetvořené.

Chronické kulhání.

Vysloveně poškozený pohyb.

Znetvoření a defekty kůže.

Částečná nebo úplná lysivost.

Barva jiná než šedá. Výrazné hnědé pálení. Bílé odznaky mimo

odznaků na hrudi a tlapách.

Vysloveně přehnaná nebo nedostatečná velikost.

Ostatní vývojové vady. Nemoci, u nichž je třeba předpokládat

dědičnost (například epilepsie).

Nedostatky povahy – například plachost nebo bojácnost.

Tento souhrn samozřejmě nemůže obsahovat všechny vyskytující se

vady, je třeba po považovat jen za příklady.

Pozn.: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata,

nacházející se zcela v šourku.

 

 
http://www.www.webgarden.cz